Zapraszamy na finisaż wystawy „Święty od wody – wizerunki Jana Nepomucena w województwie łódzkim i Zagłębiu Dąbrowskim”

Zapraszamy na finisaż wystawy „Święty od wody – wizerunki Jana Nepomucena w województwie łódzkim i Zagłębiu Dąbrowskim”

Muzeum Zagłębia w Będzinie zaprasza na finisaż wystawy „Święty od wody – wizerunki Jana Nepomucena w województwie łódzkim i Zagłębiu Dąbrowskim”, który odbędzie się 11 stycznia 2018 r. w Zamku o godzinie 17.00. Gościem finisażu wystawy będzie etnolog Andrzej Białkowski z Działu Dziedzictwa Kulturowego i Folkloru Regionów Łódzkiego Domu Kultury.

Jest on specjalistą z zakresu ludowej rzeźby nieprofesjonalnej, autorem kilku ciekawych projektów terenowych które zyskały przychylność Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Najważniejszymi celami realizowanych zadań było przywrócenie dawnego ludowego pejzażu, ochrona krajobrazu kulturowego i jego zachowanie poprzez odtworzenie małej sakralnej architektury drewnianej. Podczas zamknięcia wystawy Andrzej Białkowski przybliży postać św. Jana Nepomucena oraz opowie o kapliczkach i krzyżach przydrożnych będących magicznym światem sacrum na stałe wpisanym w polski krajobraz, chociaż jeszcze nie tak dawno obiekty te wznoszone na rozstajach dróg, przy domach, na miedzach, stanowiły trwały element sakralnej architektury przydrożnej.

Ponadto o fotografiach kapliczek św. Nepomucena z terenu Zagłębia Dąbrowskiego oraz pracy fotografa w terenie opowie autor drugiej części zdjęć prezentowanych na ekspozycji - pracownik Muzeum Zagłębia w Będzinie Bartosz Gawlik.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY