Finisaż wystawy „Święty od wody – wizerunki Jana Nepomucena w województwie łódzkim i Zagłębiu Dąbrowskim”

Finisaż wystawy „Święty od wody – wizerunki Jana Nepomucena w województwie łódzkim i Zagłębiu Dąbrowskim”

11 stycznia w historycznych i surowych wnętrzach Zamku odbył się finisaż wystawy „Święty od wody – wizerunki Jana Nepomucena w województwie łódzkim i Zagłębiu Dąbrowskim”. Na wystawie za pomocą fotografii zostało udokumentowanych kilkadziesiąt wizerunków Jana Nepomucena będących unikalnym świadectwem wciąż żywego kultu „świętego od wody”.

Licznie zgromadzona publiczność miała okazję podziwiać współczesne kapliczki z przedstawieniami Nepomuka obecne w polskim krajobrazie powiatów leżących w granicy województwa łódzkiego, świętokrzyskiego i północno zachodniej  części województwa śląskiego (obszar Zagłębia Dąbrowskiego). Gościem finisażu wystawy był etnolog Andrzej Białkowski z Łódzkiego Domu Kultury, który przybliżył postać św. Jana Nepomucena oraz opowiedział o kapliczkach i krzyżach przydrożnych będących magicznym światem sacrum na stałe wpisanym w polski krajobraz, chociaż jeszcze nie tak dawno obiekty te wznoszone na rozstajach dróg, przy domach, na miedzach, stanowiły trwały element sakralnej architektury przydrożnej. Ponadto o fotografiach kapliczek św. Nepomucena z terenu Zagłębia Dąbrowskiego oraz pracy fotografa w terenie opowiedział autor drugiej części zdjęć prezentowanych na ekspozycji - pracownik Muzeum Zagłębia w Będzinie Bartosz Gawlik.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY