Wizyta przedstawicieli Związku Kombatantów z okazji Dnia Muzealnika

Wizyta przedstawicieli Związku Kombatantów z okazji Dnia Muzealnika

22 maja 2018 r. na uroczystym  spotkaniu z okazji Dnia Muzealnika gościliśmy w Pałacu Mieroszewskich  przedstawicieli  Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

Nasze muzeum już od wielu lat ściśle współpracuje ze Związkiem, służąc  wsparciem i pomocą organizacyjną oraz udostępniając pomieszczenia biurowe.
Związek jest organizacją kombatancką o charakterze wielośrodowiskowym, zrzeszającą obywateli polskich, którzy walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość  Ojczyzny w formacjach Wojska Polskiego, sojuszniczych armii państw koalicji antyhitlerowskiej, podziemnych organizacjach ruchu oporu oraz byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich łagrów.
Przedstawiciele organizacji  chcieli podziękować dyrekcji i pracownikom muzeum za  życzliwość i dotychczasową pomoc w ich działalności. Szczególnie sympatycznym akcentem było przyznanie   Dyrektor  Muzeum Wiolettcie  Lisowskiej   „odznaki za zasługi”, co przyjęliśmy jako miłe wyróżnienie. Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie nadal owocnie się rozwijać.

Zapraszamy do galerii zdjęć z tego wydarzenia.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY