Sesja naukowa „Rezydencje, pałace i dwory epoki nowożytnej na obszarze obecnego województwa śląskiego”

Sesja naukowa „Rezydencje, pałace i dwory epoki nowożytnej na obszarze obecnego województwa śląskiego”

Muzeum Zagłębia w Będzinie wraz ze Stowarzyszeniem Historyków Sztuki – Oddział Górnośląski w Katowicach zapraszają w dniach 20-21 września 2018 roku na sesję naukową zorganizowaną w ramach obchodów 660-lecia miasta Będzina pt.: „Rezydencje, pałace i dwory epoki nowożytnej na obszarze obecnego województwa śląskiego”. Sesja naukowa odbędzie się w Pałacu Mieroszewskich w Będzinie, przy ul. Gzichowskiej 15.

W czasie trwania wydarzenia pracownicy naukowi przygotowali dla Państwa szereg wykładów, podczas których podzielą się swoimi spostrzeżeniami, nie tylko na temat Pałacu Mieroszewskich, jego założeń architektonicznych i dekoracji malarskich, ale również podejmą dyskusję dotyczącą innych założeń pałacowo-parkowych z terenu województwa śląskiego. Dziedzictwo, rewitalizacja, konserwacja – te kwestie niewątpliwie będą towarzyszyć nam podczas 2-dniowej sesji naukowej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych słuchaczy. Mamy nadzieję na interesujące spostrzeżenia, które będą dla Państwa inspiracją do dalszych dociekań. Poniżej udostępniamy dla Państwa szczegółowy program.

20 WRZEŚNIA 2018 (czwartek)

9.00 – 9.30 rejestracja uczestników

9.30 powitanie gości przez organizatorów

9.45 wystąpienie Prezydenta Miasta Będzina

10.00 – 11.30

· prof. dr hab. Ewa Chojecka Pałace i dwory górnośląskie doby nowożytnej: zagubione / odkrywane „Lieux de Mémoire”

· Irena Kontny (Stowarzyszenie Historyków Sztuki O. Górnośląski, Regionalny Instytut Kultury w Katowicach) Dekoracje malarskie w pałacu Mieroszewskich w Będzinie-Gzichowie

· Katarzyna Mrowiec (pracownia konserwatorska) Prace konserwatorskie przy polichromiach w pałacu Mieroszewskich w Będzinie w latach 1958–2000

· Małgorzata Hałasik (Stowarzyszenie Historyków Sztuki O. Górnośląski, Muzeum Zagłębia w Będzinie) Pałac gzichowski w Będzinie, jego dzieje i ocena wartości

11.30 – 12.00 dyskusja i przerwa kawowa

12.00 – 13.15

· dr hab. Irma Kozina (Stowarzyszenie Historyków Sztuki O. Górnośląski, Uniwersytet Śląski w Katowicach) Nowożytne pałace górnośląskie – dziedzictwo niechciane? Problem zachowania dawnej architektury pałacowej w aspekcie współczesnej doktryny konserwatorskiej

· Joanna Klęczar-Déodat (Stowarzyszenie Historyków Sztuki O. Górnośląski) Dzieło architektoniczne a rzeczywistość na przykładzie zamku w Czańcu

· Ewa Pokorska-Ożóg (Stowarzyszenie Historyków Sztuki O. Górnośląski, Miejski Konserwator Zabytków w Gliwicach) Nowe życie w Tarnowicach Starych – rewitalizacja obiektu zabytkowego

13.15 – 14.45 dyskusja i przerwa kawowa

14.45 – 16.00

· Martyna Walker (Regionalny Instytut Kultury w Katowicach) Wczesnoklasycystyczne założenie pałacowo-parkowe w Szczekocinach

· Agnieszka Ociepa-Weiss (Muzeum Miejskie w Tychach) Pałac myśliwski w Tychach

· Marta Dąbrowska (Stowarzyszenie Historyków Sztuki O. Górnośląski, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej) Bażantarnia w Porębie koło Pszczyny wzniesiona w 1800 roku dla Fryderyka Erdmanna Anhalt-Köthen-Pless, wraz z założeniem leśno-parkowym

16.00 – 16.30 dyskusja i podsumowanie pierwszego dnia sesji

16.30 – 18.30

· fakultatywne zwiedzanie Muzeum Zagłębia w Będzinie: Pałacu Mieroszewskich, Zamku i Wzgórza Zamkowego, Domu Modlitwy Mizrachi

18.30 wieczór towarzyski 

21 WRZEŚNIA 2018 (piątek) 

9.30 – 10.30

· Bogusław Małusecki (Stowarzyszenie Historyków Sztuki O. Górnośląski, Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach) Obraz rezydencji w okolicy Gliwic w świetle archiwaliów i materiałów drukowanych do 1945 roku

· Mariusz Makowski (Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie) Plany miejskiego pałacu hrabiów Saint Genois d’Anneaucourt w Cieszynie z 1840 roku

10.30 – 11.15 dyskusja i przerwa kawowa

11.15 – 12.30

· dr Grzegorz Madej (Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej) Ogród zamkowy książąt Sułkowskich w Bielsku w XVIII-XX wieku

· Dorota Firlej (Muzeum Miejskie w Żywcu) Dzieje założenia zamkowo-parkowego w Żywcu za czasów panowania rodziny Wielopolskich herbu Starykoń (1678–1838)

· Ilona Gajda (Stowarzyszenie Historyków Sztuki O. Górnośląski, Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu) Zespół pałacowo-parkowy w Pilicy. Historia założenia

12.30 – 14.00 dyskusja i przerwa kawowa

14.00 – 17.00 przejazd do Koszęcina, późnoklasycystyczna rezydencja Ludwika Filipa von Hohenlohe-Ingelfingen, podsumowanie sesji

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY