Sesja naukowa „Rezydencje, pałace i dwory epoki nowożytnej na obszarze obecnego województwa śląskiego” - relacja

Sesja naukowa „Rezydencje, pałace i dwory epoki nowożytnej na obszarze obecnego województwa śląskiego” - relacja

W będzińskim Pałacu Mieroszewskich w dniach 20 i 21 września 2018 roku, odbyła się sesja naukowa poświęcona REZYDENCJOM, PAŁACOM I DWOROM EPOKI NOWOŻYTNEJ NA OBSZARZE OBECNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. Organizatorem projektu było Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Górnośląski w Katowicach oraz Muzeum Zagłębia w Będzinie przy wsparciu finansowym Gminy Będzin i Zarządu Głównego Historyków Sztuki w Warszawie.

 

Obrady otworzyła Wiceprezydent Miasta Będzina Daria Paterek, a list gratulacyjny Rady Miejskiej w Będzinie odczytał Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Jagieła. Podczas dwudniowej sesji referaty wygłosiło czternastu prelegentów  poruszając  tematy rezydencji oraz całych założeń pałacowo-parkowych w świetle tez konserwatorskich wskazując na pamięć o dziedzictwie kulturowym, które powinniśmy pozostawić następnym pokoleniom.

Panel dyskusyjny prowadzili prof. nzw. dr inż. arch. Jacek Owczarek, Prezes Stowarzyszenia Historyków Sztuki Oddział Górnośląski Teresa Dudek-Bujarek oraz prof. dr hab. Ewa Chojecka.

W pierwszym dniu po zakończonych prelekcjach Dyrektor Muzeum Zagłębia w Będzinie Wioletta Lisowska zaprosiła wszystkich uczestników sesji do fakultatywnego zwiedzania obiektów wchodzących w skład Muzeum.

Drugiego dnia obrad, po naukowych rozważaniach, goście zachęceni przez Prezesa Stowarzyszenia Historyków Sztuki wzięli udział w wyjeździe do Koszęcina, gdzie w późnoklasycystycznej rezydencji Ludwika Filipa von Hehenlohe-Ingelfingen odbyło się podsumowanie dwudniowych obrad.

Sesja naukowa uświetniła obchody 660-lecia nadania przez króla Kazimierza Wielkiego praw miejskich naszemu miastu.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY