Wystawa „Znani Polacy na medalach ze zbiorów Muzeum Zagłębia, z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości” od 11 stycznia 2019 roku w Zamku

Na wystawie, przygotowanej z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, zaprezentowano wykonane w formie medali wizerunki zasłużonych dla kraju władców Polski, dowódców wojskowych, działaczy narodowych i niepodległościowych, przedstawicieli szeroko rozumianej kultury i sztuki, reprezentantów nauki, wynalazców, duchownych oraz innych sławnych rodaków na przestrzeni dziejów, od średniowiecza do XX wieku.


Wszystkie medale ukazane na ekspozycji pochodzą z kolekcji Muzeum Zagłębia w Będzinie. Zostały one wykonane kilkoma technikami z różnych gatunków metali oraz posiadają zróżnicowane kształty i wymiary. Te niewielkie dzieła sztuki wykonano najczęściej w celu upamiętnienia rocznicy urodzin lub śmierci danej osobistości, okrągłych rocznic ważnych historycznych wydarzeń, bądź jubileuszów różnych instytucji i organizacji związanych z konkretnymi patronami.
Wystawę można zwiedzać od 11 stycznia do 31 marca 2019 roku w Zamku. Zapraszamy.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY