Zbiórka Patriotyczna pod Zamkiem

23 stycznia 2019 roku w godzinach wieczornych w fosie pod Zamkiem odbyło się kolejne ognisko patriotyczne, upamiętniające wybuch powstania styczniowego z 1863 roku, skierowanego przeciw rosyjskiemu zaborcy.

Ważną częścią spotkania był wykład prof. Dariusza Nawrota, który przedstawił nieznane szerokiej publiczności aspekty powstania w Zagłębiu Dąbrowskim. Głos zabrali także przedstawiciele środowisk kombatanckich oraz związanych z działalnością opozycyjną w okresie stanu wojennego. Każdy z uczestników spotkania otrzymał od organizatorów specjalną kartę upamiętniającą to niecodzienne wydarzenie. Muzeum Zagłębia na wspomnianej uroczystości było reprezentowane przez pracowników Działu Historii.

 

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY