Kartka z kalendarza

Kartka z kalendarza

14 lutego 2019 roku przypada 445 rocznica wizyty w Będzinie Henryka Walezego, pierwszego elekcyjnego króla Polski, wybranego przez szlachtę, jeszcze w maju 1573 roku .

Według historyka Mariana Kantora- Mirskiego, monarcha ten w drodze do Krakowa - ówczesnej stolicy Polski, został w Będzinie przyjęty niezwykle wystawną ucztą, ufundowaną przez miejskich rajców i tutejszy patrycjat. Odwiedzając wówczas nasze miasto, Henryk Walezy udawał się do Krakowa, gdzie tydzień później odbyła się jego uroczysta koronacja na króla Polski. Ostatecznie władca pełnił swą funkcję zaledwie kilka miesięcy. Bowiem w czerwcu 1574 roku wyjechał z Polski, aby objąć tron francuski po zmarłym bracie Karolu. Należy też podkreślić, że M. Kantor - Mirski przedstawiając informację o pobycie Henryka Walezego w Będzinie w swej pracy „Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego i okolicy” z lat 1931- 1932, nie podał źródła tej wiadomości. Dlatego część współczesnych historyków, krytycznie podchodzi do tej informacji.

 

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY