Kartka z kalendarza - marzec

9 marca 2019 roku przypada 430 rocznica podpisania traktatu będzińsko- bytomskiego. Dokument ten powstał 9 marca 1589 roku i został sygnowany przez Rzeczpospolitą i reprezentantów dynastii Habsburgów.

Po wcześniejszej podwójnej elekcji na Polski tron oraz walkach dwóch kandydatów- Zygmunta Wazy i Maksymiliana Habsburga, w 1589 roku nastąpiło porozumienie pomiędzy nimi. Rokowania pokojowe odbywały się uprzednio w leżącym po polskiej stronie Będzinie, w tutejszym Zamku oraz w Bytomiu, będącym wówczas częścią monarchii Habsburgów. W rozmowach uczestniczył m.in. kanclerz wielki koronny Jan Zamoyski oraz legat papieski Ippolito (Hipolit) Aldobrandini. Ostatecznie na mocy traktatu będzińsko- bytomskiego, Habsburgowie uznali pochodzącego ze Szwecji Zygmunta III Wazę jako króla Polski i wielkiego księcia Litwy. Natomiast drugi kandydat do tronu- Maksymilian III Habsburg zrzekł się wówczas pretensji do polskiej korony (choć później nadal posługiwał się królewskim tytułem) i uzyskał wolność. Wcześniej bowiem po przegranej bitwie pod Byczyną (w 1588 roku), został on pojmany i przez pewien czas uwięziony w będzińskim Zamku. Ponadto w traktacie Habsburgowie obiecali, że nie będą zawierać żadnych sojuszy z Państwem Moskiewskim przeciwko Rzeczpospolitej i Szwecji. Pakt został podpisany przez polskiego króla i cesarza Rudolfa II i wszystkich władców państw habsburskich. Dla Będzina i okolicy traktat oznaczał ustabilizowanie i poprawę bezpieczeństwa na granicy pomiędzy Rzeczpospolitą, a monarchią Habsburgów.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY