Kartka z kalendarza: 4 czerwca 1989 roku

W bieżącym roku 4 czerwca , przypada 30 rocznica pierwszej tury wyborów do polskiego parlamentu, zwanych też „częściowo wolnymi wyborami”, bądź głosowaniem do „Sejmu kontraktowego”. Wydarzenie to polegało na wyborze 460 posłów do Sejmu  i 100 senatorów do odrodzonego wówczas Senatu, według zasad ustalonych podczas obrad Okrągłego Stołu, zakończonych w kwietniu 1989 roku. Na zasadzie uzgodnionych wtedy reguł przedstawiciele dotychczasowych władz PRL, zagwarantowali sobie w Sejmie 65% miejsc. Pozostałych 35% miejsc wybieranych w sposób demokratyczny,  przeznaczono dla kandydatów na posłów z innych ugrupowań oraz osób bezpartyjnych. Opozycjoniści z „Solidarności” wywalczyli wszystkie mandaty z tej puli. Z kolei powołanie Senatu odbyło się na w pełni demokratycznych zasadach, a prawie wszystkie mandaty senatorskie (w liczbie 99), zdobyli przedstawiciele „Solidarności”. Symbolicznie wydarzenie to oraz związana z nim data, uznawane są za koniec czasów PRL oraz początek transformacji ustrojowej, polegającej na demokratyzacji życia politycznego oraz wprowadzenia gospodarki wolnorynkowej w kraju. Z pewnością bez wyborów sprzed 30 lat, nie byłoby późniejszych przemian oraz uczestnictwa Polski m.in. w procesie integracji Europy.
Trzy dekady temu z okręgu sosnowieckiego, który obejmował również Będzin, wybrano do Sejmu posłów, którymi zostali: Jerzy Gil (bezpartyjny), Mirosław Nowakowski (SD), Jan Dudziak i Ireneusz Sekuła (obaj PZPR). Natomiast  z województwa katowickiego (na terenie którego leżał Będzin) wybrano do Senatu Andrzeja Wielowieyskiego, Augusta Chełkowskiego oraz Leszka Piotrowskiego (wszyscy reprezentujący „Solidarność”).
 

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY