Eksponat miesiąca lipiec - toporek kamienny z Malinowic

Najnowszym nabytkiem Działu Archeologii jest niewielki toporek kamienny, wykonany techniką gładzenia, z nawierconym otworem.

Zabytek powstał z ciemnoszarego zlepieńca z licznymi,  jasnymi ziarnami. Przed wieloma laty toporek został znaleziony przypadkowo w okolicach Malinowic w gminie Psary. W nasze ręce przekazał go znajomy nieżyjącego już dzisiaj znalazcy. Pochodzi z epoki neolitu. Umieszczony centralnie otwór na zamocowanie styliska powoduje skrócenie partii ostrza i optyczne pogrubienie obucha. Taki wygląd, widoczne na powierzchni ślady zużycia, jak i niewielkie rozmiary zabytku mogą wskazywać na poddanie go działaniom naprawczym, które w owych czasach często stosowano wobec tego typu wytworów. Zbliżone wyglądem artefakty występują w kulturze ceramiki sznurowej, rozwijającej się pod koniec wspomnianej epoki, w III tysiącleciu p.n.e. Osada tej kultury została odkryta w dzielnicy Będzina – Łagiszy, jakieś 5 km w linii prostej od Malinowic.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY