Zapraszamy na wykład „Mozaiki z Pafos”

Tematem naszego spotkania w dniu 3 sierpnia o godz. 15.00 w Pałacu Mieroszewskich będzie słynna grupa mozaik odkrytych i badanych od 1965 roku w Kato Pafos na Cyprze przy znaczącym współudziale polskiej misji archeologicznej z Aleksandrii. Miejsce to zostało w roku 1980 wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.


Sztuka układania mozaik ma swoje korzenie już w kulturach starożytnego Bliskiego Wschodu. Podobną techniką zdobiono pomieszczenia sumeryjskich świątyń i pałaców oraz używanych w nich luksusowych przedmiotów (słynny sztandar z Ur). Przez cały okres rozwoju kultury starożytnej Grecji a później hellenistycznej ten rodzaj zdobienia był obecny, choć nie odgrywał wiodącej roli. Do perfekcji doprowadzili mozaikę Rzymianie. Wystarczy wspomnieć przykłady Ostii, Pompejów, czy późnorzymskich bogatych rezydencji jak Piazza Armerina na Sycylii. Technika była kontynuowana w sztuce bizantyńskiej i miała swój udział w zdobieniu wczesnych (Rawenna) oraz późniejszych (bazylika św. Marka w Wenecji) kościołów chrześcijańskich.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY