Kartka z kalendarza- rocznica wkroczenia wojsk niemieckich do Będzina w czasie I wojny światowej – 2 sierpnia

2 sierpnia tego roku przypada 105 rocznica wkroczenia wojsk niemieckich do Będzina w czasie  I wojny światowej.  1 sierpnia 1914 roku, Niemcy wypowiedziały wojnę carskiej Rosji, a jeszcze tego samego dnia Rosjanie wysadzili w powietrze graniczne mosty na Przemszy i Brynicy. Po tym wydarzeniu oddziały niemieckiego VI Korpusu Armijnego Landwehry, pod dowództwem gen. Martina Wilhelma Remusa von Woyrscha, zajęły Zagłębie Dąbrowskie, w tym Będzin i okolice. Już 2 sierpnia 1914 roku w mieście pojawiły się w mieście pierwsze niemieckie patrole. Rozpoczęła się wówczas okupacja miasta, a do II Rzeszy Niemieckiej włączono tereny leżące od Kalisza na północy, po właśnie znajdujący się na południu Będzin. Wkrótce Niemcy na tym terenie zaczęli ze sterowca zrzucać ulotki, które informowały mieszkańców o przyjacielskich zamiarach okupantów i  chęci przywrócenia wolności Polakom. W tej akcji propagandowej zabrakło jednak konkretów. Wkrótce też doszło do rywalizacji o Zagłębie Dąbrowskie, a zwłaszcza obszary przemysłowe, pomiędzy sojusznikami – Niemcami i Austro-Węgrami. W wyniku porozumienia między nimi ustanowiono na tym obszarze zarządy cywilne, z których jeden znajdował się w Będzinie. Na jego czele stanął niemiecki landrat Wellenkamp. Natomiast podczas działań wojennych, jeszcze jesienią 1914 roku, podczas przegrupowania oddziałów wojskowych państw centralnych i na terenie Będzina i w okolicy pojawiły się wojska austro - węgierskie. Nastąpiła wówczas krótkotrwała austriacka okupacja miasta, która trwała od 1 listopada 1914 roku do 1 lutego 1915. Odznaczyła się m.in. nałożeniem wysokich kontrybucji wojennych. W styczniu 1915 roku  ustalono przebieg granicy okupowanego terenu.  W wyniku porozumienia pomiędzy sojusznikami Będzin znalazł się ostatecznie pod okupacją niemiecką    i uległ pewnej degradacji administracyjnej. Niemcy bowiem wyznaczyli Sosnowiec jako siedzibę landrata Conrada, pełniącego władzę cywilną w powiecie będzińskim, pomijając jego dotychczasową stolicę. Zaś same wojska niemieckie stacjonować zaczęły w będzińskich koszarach, które przed I wojna światową,  były zamieszkane przez żołnierzy carskich.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY