Eksponat września - kafel piecowy z Zamku w Siewierzu

Z badań prowadzonych w roku ubiegłym na Zamku biskupim w Siewierzu pochodzi część narożna glinianego kafla o płytce płaskiej.

Zachował się fragment tułowia kafla bez partii kołnierza. Lico zostało zaopatrzone w polewę o barwie jednolitej, ciemnozielonej. Ornament figuralny występuje na całej powierzchni płytki, bez listwy, która stanowiłaby obramienie. Zachowany fragment kompozycji przedstawia górne partie korpusu rycerza w hełmie, ukazanego w profilu z jedną ręką wzniesioną, dzierżącą topór. Zabytek wykonano z gliny schudzonej średnioziarnistym piaskiem, przy użyciu techniki składania (doklejania otoku). Wzór na płytce odciśnięto w formie. Styl przedstawienia (gotycki) był stosowany w okresie średniowiecza, w XV - XVI wieku.

 

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY