Wystawa "Życie przechowane..."

 
Wystawa „Życie przechowane. Mieszkańcy Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego z pomocą Żydom w czasie II wojny światowej”
Wystawę patronatem objął Prezydenta Miasta Będzina Łukasz Komoniewski. Ekspozycja upamiętnia Polaków, którzy udzielali pomocy ludności żydowskiej  w czasie II wojny światowej,  na terenie Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.  Część  wyeksponowanych tu  materiałów jest bezpośrednio  związana  z Będzinem i okolicami. Miasto to ze względu na strukturę narodowościową i religijną, było miejscem dramatycznych wydarzeń związanych z Holokaustem, który zgotowali niemieccy okupanci. Bohaterstwo Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej,  bardzo  często w późniejszych latach  było zapomniane. Dzięki ekspozycji przygotowanej przez katowicki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej, zwiedzający mogą poznać tragiczne, poruszające dzieje osób wyznania mojżeszowego  i heroizm osób narażających własne życie, ratując ich przed zagładą . Zaprezentowane na wystawie autentyczne historie, choć bardzo rozpaczliwe, kończą się przeważnie optymistycznie. Warto zatem odwiedzić Muzeum Zagłębia i bliżej zapoznać się z niezwykłymi opowieściami i osobami które zdobyły się na bohaterskie czyny oraz postaciami dzięki nim ocalonym. Wystawę można zwiedzać od 21 września do 2 grudnia 2019 roku w będzińskim Zamku.
 

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY