Spotkanie promujące „Almanach 35-lecia Stowarzyszenia Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego”

Wczoraj w gościnnych wnętrzach Pałacu Mieroszewskich odbyło się spotkanie promujące „Almanach 35-lecia Stowarzyszenia Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego”. Najnowsza publikacja Stowarzyszenia stanowi niejako podsumowanie kilkudziesięciu lat działalności.
STKZD od wielu lat promuje twórczość artystów z terenu Zagłębia Dąbrowskiego poprzez, organizacje wydarzeń kulturalnych, wystaw, odczytów, spotkań autorskich, a także różnorodne działania promocyjne, programy edukacyjne i kulturalne przyczyniające się do wzrostu zainteresowania działalnością artystyczną. Wspiera różnorodne inicjatywy kulturalne ze szczególnym uwzględnieniem działań zmierzających do zachowania kultury lokalnej.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY