Non omnis moriar, czyli jak stosownie odejść z tego świata. Tradycje sepulchralne na przestrzeni wieków.

Jesienią granica między światem żywych i umarłych, dotkliwie i nieodwracalnie zaznaczona cienką linią czasu, staje się ulotna i przeźroczysta. Uświadamiamy sobie, że każdy krok, gest, oddech przybliża nas do niewiadomego.

Śmierć wywołuje w nas różne emocje – strach, smutek, żal, rozpacz, poczucie ulgi. Jesienią, gdy odwiedzamy cmentarze i wspominamy tych, którzy odeszli, częściej niż zwykle myślimy o przemijaniu.
Postrzeganie śmierci i umierania zmieniało się na przestrzeni wieków, podobnie jak formy pochówku i związane z nimi zwyczaje.
W jesienny czas zadumy zapraszamy młodzież – uczniów starszych klas szkół podstawowych i szkół średnich na zajęcia: „Non omnis moriar, czyli jak stosownie odejść z tego świata. Tradycje sepulchralne na przestrzeni wieków”. Zajęcia mają formę spaceru historycznego lub wykładu (do wyboru), poszerzają wiedzę na temat historii i archeologii regionu. Zgłoszenia na zajęcia przyjmuje Dział Edukacji Muzeum Zagłębia, tel. 32 267 77 07 wewn. 28. Koszt udziału w lekcji: spacer historyczny – 8 zł od osoby, wykład – 4 zł od osoby. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY