Jak ludzie mieszkali w Będzinie – dawniej i dziś?

Dlaczego osady zakładano na wzgórzu? Czy łużycka chata miała okna? Która część będzińskiego zamku jest najstarsza?

Z jakiego powodu stare miasto otaczają osiedla bloków? Odpowiedzi na te i inne pytania poznają Państwo, uczestnicząc w lekcji: „Jak ludzie mieszkali w Będzinie – dawniej i dziś?”
Lekcja poświęcona jest edukacji z zakresu archeologii i historii Będzina. Przybliża proces rozwoju osadnictwa, warunki życia ludności dawniej i obecnie oraz czynniki wpływające na procesy urbanizacyjne.
Lekcja ma formę spaceru historycznego lub wykładu (do wyboru). Towarzyszą jej warsztaty plastyczne, w czasie których uczniowie wykonują i samodzielnie dekorują makietę zamku. Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i średnich. Zgłoszenia na zajęcia przyjmuje Dział Edukacji Muzeum Zagłębia, tel. 32 267 77 07 wewn. 28. Koszt udziału w lekcji: spacer historyczny – 14 zł od osoby, wykład – 8 zł od osoby. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY