Jak ludzie mieszkali w Będzinie – dawniej i dziś?

Odpowiedzi na to pytanie poszukiwali uczniowie Szkoły Podstawowej dla Chłopców „Kuźnica” z Katowic, którzy 28 listopada 2019 r., w czasie spaceru historycznego, poznawali przeszłość regionu.

Zajęcia rozpoczęły się na Wzgórzu Zamkowym, gdzie uczestnicy dowiedzieli się, jak wyglądało życie w średniowiecznym grodzie. Wędrując wzdłuż murów obronnych Zamku zapoznali się z architekturą obronną będzińskiej warowni i zasadami wznoszenia fortyfikacji. Następnie, po pokonaniu stu siedmiu schodów prowadzących na stołp – najstarszą część Zamku, uczestnicy lekcji podziwiali panoramę współczesnego miasta i dowiedzieli się, jakie procesy i wydarzenia wpłynęły na jego układ. Kolejnym przystankiem dla młodych badaczy historii był most na Czarnej Przemszy. Po zapoznaniu się z rolą i znaczeniem rzeki na przestrzeni wieków, uczniowie wraz z opiekunami skierowali kroki do Pałacu Mieroszewskich, zachwycając się po drodze architekturą i rozplanowaniem gzichowskiego zespołu pałacowo – parkowego. Spacer zakończyło zwiedzanie wystaw: archeologicznej, przybliżającej temat warunków życia w osadzie kultury łużyckiej i w średniowiecznym grodzie oraz etnograficznej, która pozwoliła uczestnikom dowiedzieć się, jak wyglądało wyposażenie chaty zagłębiowskiej i zajęcia ludności. Podsumowaniem spaceru były warsztaty plastyczne, w czasie których uczestnicy wykonywali makiety średniowiecznego zamku i ozdabiali je, podążając za swoją wyobraźnią i kreatywnością.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY