Kartka z kalendarza- 630 rocznica urodzin biskupa Zbigniewa Oleśnickiego

Kartka z kalendarza- 630 rocznica urodzin biskupa Zbigniewa Oleśnickiego

5 grudnia tego roku mija 630 rocznica urodzin biskupa Zbigniewa Oleśnickiego (1389- 1455), pierwszego kardynała narodowości polskiej, doradcy polskich królów-Władysława Jagiełły i Władysława Jagiellończyka.

Zbigniew Oleśnicki jako biskup krakowski był związany także z terenami późniejszego Zagłębia Dąbrowskiego, w tym z Będzinem i okolicami. Duchowny zaciekle rywalizował m.in. z Mikołajem Korniczem- Siestrzeńcem, tzw. „Czarnym Rycerzem”- burgrabią będzińskim, który popierał husytów. Ponadto biskup Oleśnicki w październiku 1434 roku uczestniczył w zjeździe możnowładców polskich i górnośląskich w Będzinie. Dzięki temu wydarzeniu uspokojono granicę pomiędzy państwem polskim a księstwami śląskimi będącymi wówczas lennem czeskim. Granica ta przebiegała wówczas wzdłuż Czarnej Przemszy. Najistotniejszą informacją związaną z późniejszym Zagłębiem Dąbrowskim jest to, że Zbigniew Oleśnicki w 1443 roku nabył od księcia cieszyńskiego ziemię siewierską, która przeobraziła się wówczas w oddzielne księstwo. W skład księstwa siewierskiego wchodziły wówczas m.in. tereny należące dziś do Będzina (np. Małobądz, Gzichów, Grodziec, Łagisza). Sam biskup Oleśnicki, pomimo że był władcą tego obszaru, nie używał tytułu księcia. Czynili to dopiero jego następcy, którzy tytułowali się książętami siewierskimi. Oprócz tego biskup Oleśnicki m.in. zatwierdził fundację ołtarza w kościele św. Trójcy w Będzinie, który został przez niego osobiście erygowany. Ołtarz ten poświęcony został świętej Trójcy, Wniebowstąpieniu NMP, świętych: Szymona i Judy Apostołów, Hieronima, Henryka cesarza, Zygmunta króla, Katarzyny i Doroty.

 

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY