Dni rodzinne w Muzeum Zagłębia

16 stycznia odbyły się pierwsze zajęcia w ramach „Dni rodzinnych w Muzeum Zagłębia”. Uczestnicy odwiedzili zamek w Będzinie, gdzie wraz z przewodnikiem poznawali historię tego wyjątkowego średniowiecznego obiektu i niezwykle ciekawe zbiory muzealne.

W czasie zajęć plastycznych, które zorganizowano w pałacu swoje wrażania z pobytu w muzeum mogli opisać na „pocztówce” zawierającej pozdrowienia z Będzina. Pocztówka mogła być zaadresowana do babci, kolegi czy koleżanki. Na rewersie karty pocztowej znalazły się oczywiście najpiękniejsze zabytki Będzina – zamek, Pałac Mieroszewskich, kościół św. Trójcy ozdobione kolorowymi rysunkami dzieci, wyklejankami.
Druga część zajęć odbyła się w rodowej siedzibie Mieroszewskich i była poświęcona dziejom tej wyjątkowej rodziny. Uczestnicy dowiedzieli się, czym zajmuje się genealogia oraz jak Mieroszewscy zapisali się w legendach i historii regionu. Goszczący w muzeum miłośnicy przeszłości wspólnie zrekonstruowali drzewo genealogiczne dawnych mieszkańców pałacu, którzy trochę zamyśleni, przyglądali się temu z portretów.
W czasie warsztatów plastycznych uczestnicy – dzieci wraz z opiekunami – wykonywali drzewa genealogiczne swoich rodzin. Mamy nadzieję, że wizyta w Pałacu Mieroszewskich i udział w zajęciach zainspirują młodych ludzi do dalszych poszukiwań i odkrywania tajemnic przeszłości.
Serdecznie zapraszamy na kolejne zajęcia, które odbędą się 23 stycznia (czwartek). Zapisy i informacje – Dział Edukacji Muzeum Zagłębia, tel. 322677707 wewn. 28.Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY