Eksponat miesiąca: podkówka ołowiana z Łośnia

Pod koniec ubiegłego stulecia, podczas badań archeologicznych prowadzonych w dzielnicy Dąbrowy Górniczej – Łośniu, natrafiono na niewielki przedmiot ozdobny, wykonany z ołowiu.

Sam surowiec, z którego powstała ozdoba nie dziwi, bowiem na tych terenach od dawna wydobywano rudę ołowiu i, na różną skalę, wytapiano z niej metal. Natomiast kontekst odkrycia jest równie ciekawy, co zagadkowy. Podkówka ołowiana, bo o niej tu mowa, została znaleziona podczas eksploracji grobu krowy, razem z fragmentami ceramiki wczesnośredniowiecznej i pojedynczym ludzkim zębem. Badania radiowęglowe całego zespołu nie potwierdziły jego średniowiecznej proweniencji, jednakże sama ozdoba wydaje się pochodzić z tego właśnie okresu i tak też datuje ją sam odkrywca. Trudno sobie wyobrazić, aby odlany z metalu drobny przedmiot w kształcie końskiej podkowy, z wyraźnie zaznaczonymi czterema podkowiakami, miał służyć do czegokolwiek innego niż jako ozdoba, zapewne przymocowana na jakimś elemencie odzieży.

Ki 24 2009

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY