Międzynarodowy Dzień Muzealnika

Corocznie 18 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Muzealnika. Święto zostało ustanowione 28 maja 1977 r. w Moskwie przez Międzynarodową Radę Muzeów (ICOM), działająca przy UNESCO. Podkreśla rolę muzeów w kształtowaniu indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za światowe dziedzictwo - wspólne dziedzictwo całej ludzkości.


Od początku istnienia instytucji muzealnej, miała ona służyć celom naukowym, badawczym i edukacyjnym - służyć szeroko rozumianemu rozwojowi człowieka. Współczesne muzea postrzegane są jako miejsca przyjazne dla zwiedzających, atrakcyjne i nowoczesne. Zapraszają w „podróż”, budzą zainteresowanie światem, wyjaśniają zjawiska i fenomeny, opowiadają ciekawe historie, pozwalają się bawić, poznawać, odkrywać i rozumieć świat, samego siebie i drugiego człowieka.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów i Muzealników wszystkim pracownikom muzeów w Polsce i na świecie składamy najserdeczniejsze życzenia sukcesów i satysfakcji z pracy zawodowej, realizacji ambitnych zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Byłym pracownikom naszego Muzeum przesyłamy życzenia dobrego zdrowia, uśmiechu na co dzień, pogody ducha, pomyślności i spełnienia marzeń.

 

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY