100 rocznica urodzin Jana Pawła II

„Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne ... Tylko dziś jest twoje”

Karol Józef Wojtyła - papież, Suweren Państwa Watykańskiego, święty Kościoła katolickiego, autorytet moralny i przywódca duchowy, poeta, dramaturg, pedagog, filozof historii, mistyk, fenomenolog, jeden z najbardziej znanych na świecie Polaków. Urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach. W 2020 r. przypada 100 rocznica urodzin naszego wielkiego rodaka.


Był jednym z nas, wychował się na polskiej ziemi, z której wyniósł największe wartości. Dorastał w małym polskim miasteczku. W młodości, idąc za głosem serca wybrał kapłaństwo. Szybko awansował na biskupa krakowskiego, a następnie arcybiskupa metropolitę krakowskiego (1964-1978), kardynała (1967-1978), zastępcę Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (1969-1978).


16 października 1978 r. podczas konklawe został wybrany papieżem. Miał wtedy 58 lat. Był najmłodszym papieżem od czasu wyboru Piusa IX (w 1846). Pierwszym po 455 latach, od czasu pontyfikatu Hadriana VI, biskupem Rzymu niebędącym Włochem. Przybrał imię Jana Pawła II.
Papież – Polak wywarł znaczący wpływ na przemiany ustrojowe w naszym kraju, uniezależnienie się od Związku Radzieckiego, a także na integrację Polski z Unią Europejską. W 1979 r. podczas pierwszej pielgrzymki do Polski padły słynne później słowa, które pochodzą z Biblii :


„Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”
(Homilia, Warszawa 1979 r.)


Głoszone przez nowego papieża nauki przyczyniły się do późniejszych transformacji ustrojowych również w innych państwach bloku wschodniego. Polacy zawdzięczają mu zjednoczenie i społeczne pojednanie, zbliżenie między różnymi wyznaniami, religiami, dbałość o budowanie więzi z młodzieżą a także poprawę wizerunku Polski w świecie. Dzięki niemu wiele krajów w ogóle usłyszało o Polsce.


Jan Paweł II zawsze był blisko ludzi. Nade wszystko ukochał dzieci i młodzież. Wszyscy pamiętają go, jako inicjatora Światowych Dni Młodzieży. Był również największym podróżnikiem spośród wszystkich papieży. Mówiono o nim papież – pielgrzym. W ciągu swego pontyfikatu odbył 104 zagraniczne pielgrzymki odwiedzając w tym czasie 132 kraje, a w nich 900 miejscowości. Był dziewięć razy w Polsce w latach: 1979, 1983, 1987, w roku 1991 - dwukrotnie, następnie w latach 1995, 1997, 1999 i ostatni raz w roku 2002. W USA był 7 razy, we Francji - 6 razy, Meksyku - 5 razy, Hiszpanii - 5 razy. Najdłuższą podróżą była podróż na Daleki Wschód i do Oceanii - trwała 13 dni i 6 godzin. Podczas wszystkich podróży zagranicznych przebył ponad 1 650 900 km, co odpowiada ponad 30-krotnemu okrążeniu Ziemi wokół równika lub trzykrotnemu pokonaniu długości równika. W podróżach spędził łącznie 586 dni. Podczas wyjazdów poza Włochy Ojciec Święty wygłosił 2,4 tys. przemówień oficjalnych, nie licząc wypowiedzi improwizowanych, np. z okien swych rezydencji w różnych miastach.


Posługa Jana Pawła II na stolicy św. Piotra w Rzymie zaznaczyła się zresztą całym pasmem najrozmaitszych "rekordów" i "premier", czyli przedsięwzięć podejmowanych po raz pierwszy. W ciągu swego pontyfikatu wyniósł on ołtarze podczas 140 obrzędów beatyfikacyjnych ponad 1318 błogosławionych, w tym 154 Polaków, a w czasie ponad 55 kanonizacji dał Kościołowi 478 świętych, w tym 9 Polaków. Mianował też 232 kardynałów w tym 10 z Polski, mniej więcej 2/3 światowego episkopatu, przy czym ponad 320 biskupom osobiście udzielił sakry; wyświęcił sam 2810 kapłanów, ochrzcił 1378 osób (dzieci i dorosłych), bierzmował 1581 i udzielił sakramentu chorych 77 osobom.


Jan Paweł II przywiązywał wielką wagę do dialogu z wyznawcami religii niechrześcijańskich. Podczas swego długiego pontyfikatu wielokrotnie odwiedzał kraje muzułmańskie i Izrael. Był pierwszym papieżem w historii, który wszedł do synagogi w 1986 r i do meczetu – w 2001 r. (nawiedził Wielki Meczet Umajjadów w Damaszku)

Znany jest również z tego, że był pierwszym papieżem jeżdżącym na nartach, uprawiającym wspinaczkę górską, pływającym kajakiem, czytającym bez okularów i noszącym na ręce zegarek.
Dla wielu ludzi na świecie Jan Paweł II był najwyższym autorytetem moralnym i przywódcą duchowym. Uczył szacunku, tolerancji, zrozumienia i zaufania do innych ludzi. Wpajał zasady etyczne, uwrażliwiał na los pokrzywdzonych i potrzebujących. Potrafił prosto i precyzyjnie opisywać najistotniejsze kwestie etyczne i społeczne oraz problemy z zakresu doktryny Kościoła. Niektóre fragmenty papieskiego przesłania funkcjonują obecnie jako popularne cytaty, uniwersalne wskazówki:


"Nie lękajcie się. Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!".
(Inauguracja pontyfikatu, 1978 r.)


"Brońmy się przed pozorami miłości, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą".
(Homilia, Rzym, 1979 r.)


"Czujesz się osamotniony. Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny".
(Homilia, Sopot, 1999 r.)


"Racją bytu wszelkiej polityki jest służba człowiekowi".
(Przemówienie, ONZ, 1979 r.)


"Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali".
(Spotkanie z młodzieżą, Jasna Góra, 1983 r.)


"Człowieka trzeba mierzyć miarą serca".
(Homilia, Sopot, 1999 r.)


"Cierpienie jest w świecie również po to, żeby wyzwolić w nas miłość, ów hojny
i bezinteresowny dar z własnego "ja" na rzecz tych, których dotyka cierpienie".

(List apostolski Salvifici Doloris, 1984 r.)


"Sumienie jest dla każdego człowieka sprawą o zasadniczym znaczeniu. Jest ono jego wewnętrznym przewodnikiem i jest także sędzią jego czynów".
(Homilia, Skoczów, 1995 r.)


"Po maturze chodziliśmy na kremówki".
(Wadowice, 1999 r.)


Pontyfikat Jana Pawła II naznaczony był też tragicznymi wydarzeniami. 13 maja 1981 r. podczas audiencji generalnej na placu św. Piotra w Rzymie postrzelił go turecki zamachowiec Mahmet Ali Agča. Rok później został zaatakowany bagnetem przez Juana Marię Fernandeza Krohna.
Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 r. w Watykanie pod długich zmaganiach z chorobami i starością (cierpiał m.in. na chorobę Parkinsona). Po śmierci zaczęto dodawać mu nowy przydomek, nazywając go Janem Pawłem Wielkim. Tylko trzech papieży w historii Kościoła katolickiego nosiło taki przydomek.
27 kwietnia 2014 r., bł. Jana Pawła II ogłoszono świętym i włączono w poczet świętych Kościoła katolickiego. Jest patronem m.in. rodzin, 8 miast w Polsce, w tym rodzinnych Wadowic oraz Światowych Dni Młodzieży, których był inicjatorem.

Cytaty zaczerpnięto ze strony
https://deon.pl/kosciol/serwis-papieski/najbardziej-znane-cytaty-jana-pawla-ii,286413

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY