Kościół św. Jana Chrzciciela w Siewierzu

Ta najstarsza zagłębiowska budowla sakralna stoi pośrodku cmentarza grzebalnego, niecałe dwa kilometry na południe od siewierskiego rynku, przy ruchliwej trasie drogowej zwanej popularnie „gierkówką”.

Wg Jana Długosza fundatorem świątyni miał być w roku 1144 Piotr Włast Dunin ze Skrzynna. Siewierski kościół byłby jedną z 77 fundacji przypisywanych temu wielmoży. Cechy stylu pozwalają datować zabytek na przełom XI/XII do połowy XII wieku. Pierwotnie stanął w osadzie przedlokacyjnej o charakterze produkcyjno – handlowym, datowanej od XI wieku. Dopiero później, kiedy osadnictwo przeniosło się w okolice dzisiejszego rynku, powstał przy nim cmentarz. Zbudowano go z ciosów piaskowca na planie prostokąta z apsydą od strony wschodniej. Nie był duży. Miał wymiary: 6 x 9 m i wysokość 13 m od poziomu posadzki do szczytu dachu. Od zachodu znajdowała się empora oparta na dwóch arkadach, po której pozostały filary przyścienne, jeden wspornik i ślady arkad na ścianie. Sklepienie było kolebkowe, okna wąskie, rozglifione. Do wnętrza prowadził zachowany portal, zamknięty półkoliście, z prostokątnym otworem na drzwi.
Na ścianach kościoła odkryto malowidła z różnych okresów dziejowych. Freski romańskie znajdowały się w apsydzie, w układzie pasowym, w którym pola wydzielono czerwonymi liniami. Na wysokości dwóch metrów od poziomu posadzki widoczne były zarysy głów w nimbach i uniesionych rąk postaci, których mogło być pierwotnie dwanaście. Był to dolny pas dekoracji, sięgający do podstawy okna. Powyżej mógł znajdować się podobny a na suficie apsydy przedstawienie „Maiestas Domini”, czyli Chrystusa w mandorli podczas sądu ostatecznego. Dekoracja powstała na bardzo cienkiej warstwie pobiały w kolorach: rudawo – brunatnym (kontur) i zółtawo – białawym (karnacja). Zachowane rysy twarzy przywodzą na myśl odniesienia do sztuki bizantyńskiej. Podobnie wyglądały czeskie i austriackie malowidła z 1 połowy XII wieku. Z czasem pokryły je freski gotyckie z motywami: ryb, roślin, czy korony. Na ścianie zewnętrznej przedstawiono w tej samej epoce wizerunek Madonny, który dziś już nie jest widoczny. W 1233 roku, za czasów kasztelana siewierskiego Jaksy, odbył się tu synod biskupów polskich. Kościół stracił znaczenie po lokacji Siewierza w drugiej połowie XIII wieku. W wieku XVII został przebudowany. Zyskał wtedy: przypory ścienne, płaski sufit, barokową wieżyczkę i kruchtę. W połowie XX wieku, podczas kolejnego remontu, przywrócono mu romański charakter. Przeprowadzone wtedy badania georadarowe pozwoliły na wykrycie dwóch krypt pod posadzką. Do początków XX wieku chowano w nich proboszczów parafii. W 2009 roku, w trakcie badań archeologicznych odkryto pozostałości osady targowej, która otaczała pierwotnie świątynię.

 

 

zdjęcie: „Spotkania z zabytkami” nr 5 (123), 1997.

 

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY