„Wakacyjne Warsztaty Muzealne – Odkrywamy ślady przeszłości”

Muzeum Zagłębia w Będzinie zaprasza na bezpłatne zajęcia pt. „Wakacyjne Warsztaty Muzealne – Odkrywamy ślady przeszłości”. W tym roku rozpoczynamy już 30 czerwca.
Ze względu na zaistniałą sytuację zastosowane będą dodatkowe środki ostrożności.

Program zajęć:

30.06.20 – Pałac Mieroszewskich, Podziemia Będzińskie
10.00 – 11.30 „Opowieść o drzewach i ludziach” - prezentacja multimedialna poświęcona tematyce ekologicznej, w czasie której uczestnicy poznają analogie między życiem ludzi
i roślin oraz wzajemne powiązania i oddziaływania w świecie przyrody. Zwiedzanie
z przewodnikiem wystawy „Z drzewa powstałeś. Korzenioplastyka Stanisława Jakubowskiego”.
11.30 -13.00 – zwiedzanie Podziemi będzińskich w grupach 5 osobowych.

1.07.20 - Zamek, wieża, dziedziniec
10.00 - 13.00 - „Spotkanie z legendami zamkowymi”, m. in. zwiedzanie wystawy czasowej „Legenda o Czarnym Rycerzu” i miejsc związanych z legendami. Zajęcia plastyczne
na dziedzińcu zamkowym - rysowanie postaci z zamkowej legendy.

2.07.20 Pałac Mieroszewskich, park przypałacowy

10.00- 11.30 - „Moja pamiątka z Będzina” - zajęcia plastyczne – malowanie modelu gipsowego Pałacu Mieroszewskich.
11.00 – 13.00 – „Zielnik Błękitnej Ludwiki” - spacer po parku połączony z poznawaniem drzewostanu parkowego, gatunków ziół, kwiatów, przygotowanie fotorelacji. Konkurs fotograficzny na najpiękniejsze zdjęcie przyrody parkowej. Najładniejsze zdjęcia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Muzeum Zagłębia.

3.07.20 - park przy Pałacu Mieroszewskich, Zamek
10.00 - 11.00 – „Spotkanie z bohaterami mitów antyku” - prelekcja, zajęcia plastyczne
w parku przy Pałacu Mieroszewskich. Konkurs: „Mityczne skojarzenia”.
11.00 –13.00 - zwiedzanie Zamku w grupach 5 osobowych.
W poszczególnych zajęciach może uczestniczyć 10. dzieci.
Większa część zajęć odbędzie się wyłącznie na wolnym powietrzu, przy zachowaniu 2 metrów odległości pomiędzy poszczególnymi uczestnikami.
Zwiedzanie w obiektach odbywać się będzie w grupach 5 osobowych.
Stosowane będą środki ostrożności: maseczki, dezynfekcja rąk, przyłbice i rękawiczki
u prowadzących.
Muzeum zagwarantuje materiały plastyczne (kredki, papier, kreda) osobno dla każdego
z uczestników (wyłącznie do jego użytku).
W razie bardzo złych warunków pogodowych część zajęć w plenerze może zostać odwołana lub program spotkania zostanie zmieniony.
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy.
Chęć udziału w zajęciach należy zgłosić w Dziale Edukacji pod nr 32 267 77 07 wew. 28

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY