Środowe spotkanie … na kirkucie

Środowe spotkanie … na kirkucie

Mimo niezbyt sprzyjającej aury, uczestnicy kolejnych zajęć w ramach „Środowych spotkań w Muzeum Zagłębia” odwiedzili wszystkie zaplanowane miejsca. Spacer śladami żydowskiej społeczności miasta rozpoczęto od zamku, gdzie można obejrzeć zbiór judaików będzińskich. Następnie uczestnicy spotkania ruszyli w stronę kirkutu na Górze Zamkowej odwiedzając po drodze miejsce, w którym znajdowała się synagoga będzińska oraz żydowski szpital dla położnic (w czasie okupacji służył jako szpital dla ogółu ludności żydowskiej).

Na cmentarzu poznali żydowskie zwyczaje pogrzebowe, zwyczaje związane z okresem żałoby oraz treść typowych inskrypcji na macewach i znaczenie zamieszczanych tam symboli. Symbole te mogą wiele powiedzieć o pochowanym człowieku – o jego zawodzie, cechach, pobożności. W drodze do Domu Modlitwy Mizrachi zatrzymano się jeszcze w kilku miejscach, m.in. przy domu w którym mieszkała Rutka Laskier i przy murach miejskich, gdzie znajdował się kiedyś najstarszy będziński kirkut z XVI w. Wizyta w Mizrachi była okazją, aby opowiedzieć o życiu codziennym i świątecznym dawnych mieszkańców miasta – świętach, kalendarzu żydowskim, kuchni żydowskiej zwyczajach związanych z świętowaniem szabatu itp. Wszyscy uczestnicy spotkania byli żywo zainteresowani prezentowanym tematem, zadawali wiele pytań dot. tradycji żydowskich a także dzielili się własnymi wspomnieniami i spostrzeżeniami …
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze spaceru.

 

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY