Ostatnie spotkanie w ramach „Środowych spotkań w Muzeum Zagłębia”

Podczas ostatnich wakacyjnych zajęć powróciliśmy do tematyki recepcji antyku.

Tym razem odeszliśmy nieco od problemów atrybucji bóstw starożytnej Grecji na rzecz zabawy w wyszukiwanie tych skojarzeń i symboli funkcjonujących we współczesnym świecie, które mają swe korzenie w antyku. Aby je sobie lepiej uzmysłowić, posłużyliśmy się techniką przedstawień graficznych. Następnie omówiliśmy wagę i znaczenie spuścizny starożytnego świata greckiego jako inspiracji w nowożytnej sztuce. Po warsztatach udaliśmy się wspólnie na zwiedzanie wystaw w Pałacu Mieroszewskich.

 

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY