Wystawa archeologiczna „Domasław – nekropolia arystokracji” już otwarta!

Od 15 października (do 29 listopada)w Pałacu Mieroszewskich można obejrzeć wystawę archeologiczną „Domasław – nekropolia arystokracji”.

Cmentarzysko, z którego pochodzą prezentowane na wystawie zabytki, położone jest na Dolnym Śląsku, na terenie wzmiankowanej w tytule wsi w okolicach Wrocławia. Eksplorowane było w latach 2006 – 2008 przez archeologów z Zespołu Badań Ratowniczych IAiE PAN w związku z budową obwodnicy miasta. Zmarłych chowano tu w okresie od 1300 do 450 roku p.n.e., jednak najciekawsze znaleziska pochodzą z końca tego okresu, kiedy to w rytuale pogrzebowym zarysowały się wyraźnie ślady zróżnicowania majątkowego ówczesnej społeczności. Natrafiono na specyficzne pochówki przedstawicieli wyższej warstwy społecznej, w których zamanifestowały się kontakty tychże z głównymi centrami  italskimi i alpejskimi kultury zwanej halsztacką. Zmieniła się konstrukcja grobów i sposób ich wyposażania. Odkryto blisko 300 grobów komorowych, które były wyposażane znacznie bogaciej, niż uprzednio. Posiadały drewnianą obudowę zbliżoną wyglądem do skrzyni. Oprócz naczynia na prochy, czyli popielnicy, w takim grobie mogło znajdować się nawet ponad 50 innych naczyń, tak zwanych przystawek. Część wyposażenia stanowiły importy, w tym bogato zdobiona ceramika grafitowana i malowana. Wśród tych ostatnich wyróżnia się tzw. wózek kultowy – zabytek związany ściśle z symboliką funeralną. W kręgu cywilizacji śródziemnomorskiej, po śmierci wysoko postawionego przedstawiciela społeczeństwa, odbywał on swą ostatnią drogę na miejsce wiecznego spoczynku właśnie na wozie. Oprócz zabytków ceramicznych w grobach wystąpiły brązowe naczynia importowane, miecze i wiele innych przedmiotów z brązu, żelaza, kamienia, szkła, czy bursztynu, takich jak: dłuta, noże siekierki, szpile i inne ozdoby a także garnitury toaletowe i biżuteria. Znaleziska te potwierdzają nam związki ziem dzisiejszej Polski z halsztackimi centrami produkcyjnymi, zaś szczególnie cenne jest potwierdzenie kontaktów kulturowych z kręgiem cywilizacji śródziemnomorskiej.

Serdecznie zapraszamy!

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY