"Zimowy, biały sen"

"W mój park, ubie­lon śnież­nym zimy kwie­ciem,
Przyj­dziesz wśród ci­szy nocy księ­ży­co­wej
I wte­dy z wiel­kich pła­tów śnie­gu sple­ciem
Wień­ce na na­sze za­my­ślo­ne gło­wy;


A gdy mi du­szę mi­ło­ścią wzbo­ga­cisz,
Pój­dzie­my błą­dzić gdzieś wśród sen­nych za­cisz,
Gdzieś w oszro­nio­ne sre­brzy­ście za­to­ki,
Gdzie w lo­dach pło­ną tę­czo­we świa­teł­ka,
Gdzie ser­cem spo­kój owła­da głę­bo­ki,
Gdzie du­sza ni­g­dy pła­czem smut­ku nie łka. (...)"

Leopold StaffNasz przypałacowy park przykrył pierwszy w tym sezonie śnieg! Nie do końca opadły wszystkie liście z drzew, dzięki czemu możemy dostrzec jeszcze trochę zielonej trawy i rudawych liści.

Zapraszamy na spacer w śnieżnej scenerii.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY