Głowa nie jest od parady, czyli zagadkowy Będzin. Zadanie nr 2: Błękitne, szerokie okna

 

Na wschodniej, frontowej elewacji pałacu znajduje się w sumie 29 okien, w tym 24 na fasadzie i 5 na poddaszu.

Tylna ściana budynku, zwrócona na zachód, wychodzi na ogród. Znajduje się w niej 19 okien, większość z nich spełnia swoje funkcje, jednak kilka zamurowano. Oblicz ilość  okien zachowanych i zamurowanych wiedząc, że liczba tych ostatnich pomnożona przez cztery, a następnie powiększona o ilość okien na frontowym poddaszu jest równa ilości okien na wschodniej elewacji pałacu.
Pytania dodatkowe:
Ilość okien w każdej ze ścian, północnej i południowej jest równa liczbie okien zamurowanych na elewacji zachodniej. W ścianie południowej połowa okien została zamurowana, w ścianie północnej – tylko jedna trzecia. Podaj ilość obu rodzajów okien w ścianach północnej i południowej.
Ile okien znajduje się w całym pałacu? Oblicz, uwzględniając dodatkowo 5 okien znajdujących się na poddaszu i wychodzących na zachód, które nie zostały wymienione w zadaniu.


Dla wszystkich ciekawych rozwiązanie poprzedniej zagadki:
X = 141
Nazwy przystanków kolejowych: Będzin Ksawera, Będzin Miasto, Będzin = 31 liter
31 × 4 (ilość kondygnacji Zamku udostępniana do zwiedzania) = 124
124 + (suma cyfr w dacie lokacji miasta: 1+3+5+8=17) = 141
Y = 32
Wiernko = 7 liter
7 × 4 (ilość kondygnacji stołpu) + 4 (mnożnik) = 32
141 – 32 = 109
Tyle dokładnie schodów prowadzi wieżę.


Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY