Pieniądz na ziemiach polskich w czasach zaborów. Część II Księstwo Warszawskie

Na mocy zawartego w Tylży traktatu zostało powołane do życia Księstwo Warszawskie. Obejmowało on tereny zagarnięte przez Prusy w II i III rozbiorze. W nowo powołanym państwie, które nie spełniało jednak aspiracji Polaków, utrzymano do 1810 roku pruski system monetarny. Już w roku 1809 powstał projekt wprowadzenia w Księstwie Warszawskim systemu opartego na konwencyjnej stopie menniczej, którą posługiwały się między innymi Austria, Bawaria, Saksonia oraz od roku 1766 do 1794 przedrozbiorowa Rzeczpospolita.

Otwierając mennicę w Warszawie postanowiono, że będzie wybijać ona monety złote, srebrne, bilonowe – czyli o małej zawartości srebra oraz miedziane. Ze złota ponad 23 karatowego wybijano dukaty, które zrównano z dukatami holenderskimi. Z grzywny kolońskiej czystego złota wybijano ich ponad 68 sztuk. Na dukatach na awersie przedstawiono portret Fryderyka Augusta z łacińskim napisem Fryderyk August król saski, książę warszawski, na rewersie widniał napis łaciński złota moneta Księstwa Warszawskiego.
Z monet srebrnych wybijano sześciozłotówki (próba srebra 11 łutów i 9 gran), dwuzłotówki (próba srebra 10 łutów) oraz złotówki (próba srebra osiem łutów i 10 gran). Ich wartość nie była wyrażona w złotówkach tylko w talarach i tak na monetach sześciozłotowych widniał napis Talar, na dwuzłotowych 1/3 talara, a na złotówkach 1/6 talara. Napisy te wraz z datą widniały na rewersie. Na awersie, podobnie jak na dukacie widniał portret Fryderyka Augusta.Dwuzłotówska ze zbiorów Muzeum Zagłębia w Będzinie

Moneta bilonowa, do której zaliczano dziesięciogroszówki i pięciogroszówki była wybijana w srebrze bilonowym (próba 3 łuty i 2 grany). Bito ją z grzywny kolońskiej o wadze 233,812 grama. Dziesięciogroszówek wybijano 414, a groszówek 828.


10 groszy ze Zbiorów Muzeum Zagłębia w Będzinie
Z miedzi wybijano monety trzygroszowe, jednogroszówki i półgrosze. Wybijano je z funta kolońskiego o wadze 467,624 grama.


3 grosze ze Zbiorów Muzeum Zagłębia w Będzinie
Pieniądze Księstwa Warszawskiego były wybijane również po zajęciu Księstwa przez Rosjan, a także w pierwszych latach istnienia Królestwa Polskiego.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY