Nowa wystawa w Pałacu Mieroszewskich w lutym!

Muzeum Zagłębia w Będzinie serdecznie zaprasza od 19 lutego b.r. na wystawę „Pieniądz na ziemiach polskich od Kazimierza Wielkiego do czasów współczesnych”. Na wystawie znajdują się  eksponaty charakterystyczne dla systemu denarowego, groszowego, złotowego (dukatowo-talarowego), systemu monetarnego państw rozbiorowych, II Rzeczpospolitej, czasów okupacji, PRL-u oraz czasów współczesnych.

Warte zobaczenia są denary brakteatowe, grosz praski, półtorak i szóstak Zygmunta III Wazy, ort i złotówka  koronna (tymf) Jana Kazimierza oraz monety z okresu rozbiorów, w tym frakcje talara Księstwa Warszawskiego i złotówka z okresu powstania listopadowego.  Nie zabraknie również banknotów, w tym słynnego „górala” z okresu okupacji niemieckiej oraz monet okolicznościowych i lokalnych.  Wystawa zorganizowana ze zbiorów Muzeum Zagłębia w Będzinie oraz zbiorów  pracowników Muzeum.

Serdecznie zapraszamy.  

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY