Zapytanie ofertowe

Muzeum Zagłębia w Będzinie zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Pełnienie obowiązków kierownika prac konserwatorskich przy zieleni zabytkowej wpisanej do rejestru zabytków woj. śląskiego polegających na wycince 6 szt. drzew. 

Szczegóły zostały podane w plikach:

 

zapytanie ofertowe (pdf)

zapytanie ofertowe (doc)

oferta (doc)

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY