Wspomnienia muzealne ze starych fotografii, odc. 8 – Otwarcie pałacu w Gzichowie.

W dniu 4 marca 1983 roku o godzinie 11 nastąpiło uroczyste otwarcie nowej siedziby Muzeum Zagłębia – pałacu Mieroszewskich w dzielnicy Gzichów. Decyzja o gruntownej renowacji obiektu zapadła ponad 10 lat wcześniej na skutek starań podjętych przez ówczesną dyrektor placówki Aleksandrę Daab w porozumieniu z władzami miasta i w oparciu o biuro Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.

Wtedy to do południowej oficyny pałacu wprowadziły się krakowskie PKZ – y i rozpoczęto prace. Efekty można było podziwiać w dniu otwarcia. Oprócz odnowionego budynku zaprezentowano pierwsze ukończone wystawy: „Wnętrza pałacowe XVIII – XX w.” i „Polskie malarstwo pejzażowe i portretowe XVIII – XX w. (ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu)” na piętrze oraz „Dzieje ziemi będzińskiej od paleolitu do XV w.” na parterze. Po wystawach oprowadzały przybyłych gości ich kuratorki. A gości mieliśmy wysoko postawionych. Odwiedził nas sam wojewoda katowicki. Jako, że trwał stan wojenny, był nim gen. dywizji, pilot Roman Paszkowski. Towarzyszył mu wicewojewoda Józef Piszczek i sekretarz KW PZPR w Katowicach Jan Rachwalik. Obecny był także ówczesny prezydent Będzina Artur Bałdys. O fakcie pisały lokalne gazety, jak: „Trybuna Robotnicza”, „Wiadomości Zagłębia”, czy „Dziennik Zachodni”, a „Trybuna” nawet na pierwszej stronie wydania sobotnio – niedzielnego magazynu. Po prezentacji wnętrz i wystaw miała miejsce dekoracja osób zaangażowanych w przygotowanie nowej siedziby muzeum złotymi odznakami „Zasłużonemu dla Rozwoju Województwa Katowickiego” oraz odznaczeniami resortowymi. Pamiątkowe dyplomy otrzymali także pracownicy muzeum.

Uroczystość otwarcia niemal zbiegła się w czasie z jubileuszem 25 – lecia placówki. Podsumowaniem tej garstki wspomnień niech będzie przypomnienie, że w roku następnym dyrektor A. Daab została doceniona i wyróżniona przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach dyplomem „Za adaptację, organizację wystaw i otwarcie Pałacu w Będzinie – Gzichowie”. Tak uczciliśmy nasze 25 – lecie i otwarcie nowego obiektu. Zadbaliśmy też o zdjęcia pamiątkowe aby utrwalić ten, ważny dla nas moment, dla przyszłych pokoleń. Część z nich prezentujemy Państwu poniżej. Tematem następnego odcinka cyklu będą inicjatywy podejmowane przez pracowników muzeum aby wykreować następne, ciekawe wydarzenia w nowym obiekcie.

Wystawa archeologiczna na parterze pałacu.

Wystawa archeologiczna na parterze pałacu.

Wystawa archeologiczna na parterze pałacu.

Wystawa wnętrz zabytkowych, oprowadza dyr. A. Daab, w mundurze gen. R. Paszkowski.

Wystąpienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków A. Kudły.

Wystąpienie Prezydenta Będzina A. Bałdysa.

Zwiedzanie wnętrz zabytkowych, pierwszy od lewej stoi długoletni historyk Muzeum Zagłębia W. Stadnik.

Wśród gości dyrektor Biblioteki Miejskiej E. Gawor (po prawej).

Uhonorowani pracownicy z dyplomami w ręku.

Zdjęcia pamiątkowe pracowników muzeum.

Zdjęcia pamiątkowe pracowników muzeum.

Zaproszeni goście na spotkaniu wieńczącym uroczystości.

Zaproszeni goście na spotkaniu wieńczącym uroczystości.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY