1055. rocznica chrztu Polski

Święto Chrztu Polski zostało ustanowione przez Sejm RP ustawą z 22 lutego 2019 r. Obchodzone jest 14. kwietnia, w tym roku po raz trzeci a znakiem pamięci o wydarzeniu sprzed ponad tysiąca lat jest wywieszenie flag na budynkach użyteczności publicznej.

Celem święta jest upamiętnienie chrztu Polski (…), zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej świadomości.

Warto przypomnieć, że chrzest Polski to tradycyjne określenie przyjęcia chrztu przez Mieszka I, księcia Polan, które miało miejsce około roku 966, chociaż data ta nie jest pewna. Wydarzenie zapoczątkowało chrystianizację ziem polskich a także proces tworzenia państwa. Poza wymiarem religijnym, miało doniosłe znaczenie polityczne i kulturowe. Tworzące się państwo polskie zostało włączone w europejski krąg kulturowy poprzez przejęcie i adaptację zachodnich koncepcji nowoczesnego państwa– struktury politycznej i administracyjnej, systemu prawnego, obyczajów oraz łaciny jako języka urzędowego. Przyjęcie chrztu przyczyniło się do wzmocnienia sojuszu z Czechami przeciwko zagrożeniu ze strony Wieletów, podnosiło rangę i znaczenie księcia Polan, także na arenie międzynarodowej, dzięki czemu jego następca, Bolesław Chrobry, traktowany był przez cesarza Ottona III jako partner polityczny równy władcy Niemiec. Proces chrystianizacji ziem polskich stał się także podwaliną dla zakładania pierwszych klasztorów, które stały się ośrodkami kultury i edukacji. Proces zapoczątkowany wydarzeniem, co do którego toczą się spory i dyskusje historyków związane z różnorodnością przekazów zawartych w źródłach pisanych, doprowadził do przystosowania Polski do modeli i wzorców europejskich. 

 

 

Szkic Chrzest Polski, Włodzimierz Tetmajer, akwarela, 1900, ze zbiorów Muzeum Zagłębia w Będzinie

 

Grób z domniemanymi szczątkami (wg. Jana Długosza) Mieszka I i Bolesława Chrobrego, Bazylika Archikatedralna pw. Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu (fot. A. Słota)

 

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY