"Cymes, czulent i makagigi" EDD21

Ostatnie spotkanie w ramach tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa odbywających się pod hasłem „Smaki Dziedzictwa” poświęcono kuchni żydowskiej. Dla przedwojennych mieszkańców Będzina, w którym  mieszkała liczna społeczność  wyznania mojżeszowego, temat ten był niezwykle ważny. Religijny Żyd musi zawsze wiedzieć co je, kiedy je, jakie mięso spożywa, jak uśmiercone było zwierzę i  jak przygotowywano potrawę.

Większość przepisów dotyczących  sposobu przygotowania pokarmów, zawartych  w żydowskim kodeksie dietetycznym,  pochodzi  z Tory. W trakcie wykładu poświęconego specyfice kuchni żydowskiej omówiono szczegółowo zasady kaszrutu i  przedstawiono typowe potrawy. Uczestnicy dowiedzieli się  jak odbywa się – „szechita” i jakie produkty są koszerne a jakie  „nieczyste” np. dlaczego Żydzi nie mogą jeść wieprzowiny, węgorzy czy owoców morza. Poznali też odpowiedź na  najważniejsze pytanie: jaki jest  sens  tych wszystkich drobiazgowych  przepisów i zasad, które dzisiaj mogą nam się wydawać już nieco archaiczne i  nieprzystosowane do wymogów współczesnego świata. Po wykładzie uczestnicy udali z się na krótki spacer  śladami Żydów będzińskich zakończony zwiedzaniem domu modlitwy „Mizrachi”. 

Zdjęcie Szechita Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Szechita#/media/Plik:Schect.jpg

Zdjęcie rodziny żydowskiej ze zbiorów Muzeum Zagłębia

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY