200 rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida

Cyprian Ksawery Gerard Walenty Norwid herbu Topór urodził się 24 września 1821 w Laskowie-Głuchach. Uznawany jest za jednego z czterech najwybitniejszych polskich poetów romantycznych, jednak rzadko pamięta się o tym, iż był człowiekiem wielu talentów - prozaikiem, dramatopisarzem, eseistą, filozofem, zajmował się także grafiką, rzeźbą i malarstwem. Edukację rozpoczął w warszawskim gimnazjum, jednak przerwał naukę nie ukończywszy piątej klasy i wstąpił do prywatnej szkoły malarskiej. Nieregularna edukacja sprawiła, że tak naprawdę był samoukiem.

Wiele podróżował – do Wenecji, Florencji, Rzymu, Berlina, Nowego Jorku i Londynu. Przeważającą część życia spędził za granicą, mieszkał w Paryżu, gdzie spotkał Juliusza Słowackiego i Fryderyka Chopina. Żyjąc w nędzy i utrzymując się z prac dorywczych zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi.
Twórczość Norwida była postrzegana przez jemu współczesnych jako trudna i hermetyczna, z tego powodu nie cieszyła się uznaniem i została zapomniana po jego śmierci. Norwid, będąc artystą niezrozumianym bardzo cenił odwagę i śmiałe poglądy Krzysztofa Kolumba. Szanował niezłomność człowieka, który wyprzedził swój czas, ponieważ czuł z tą historyczna postacią pewne duchowe pokrewieństwo.
Norwid zmarł w Paryżu 23 maja 1883 roku. Dorobek artystyczny jaki pozostawił został odkryty i doceniony dopiero w okresie Młodej Polski. Stało się za sprawą Zenona Przesmyckiego - Miriama, który darzył dzieła zapomnianego twórcy wielką estymą.
Norwid miał wiele różnorodnych zainteresowań – pasjonowała go sztuka, posiadał kilka rysunków Leonarda da Vinci i Rafaela, musiał je jednak sprzedać, gdy jego sytuacja materialna była trudna. Niewielu wie, że był wielkim miłośnikiem przyrody. Mieszkając w Paryżu lubił spędzać czas w ogrodach: botanicznym i zoologicznym, zawsze otaczał się roślinami w miejscach, w których mieszkał, hodował kwiaty doniczkowe bądź sadził rośliny w ogrodach przyjaciół. Był znakomitym mówcą i recytatorem z czego słynął. Lubił odbywać konne przejażdżki, gdy pozwalał mu na to stan zdrowia. .Prowadził bogatą korespondencję, którą ozdabiał kunsztownymi rysunkami. Był człowiekiem niezwykle ciekawym i wielowymiarowym.
Uchwałą Sejmu RP z 27 listopada 2020 oraz uchwałą Senatu RP z 2 grudnia 2020, rok 2021 został ustanowiony Rokiem Cypriana Kamila Norwida.

 


Cyprian Norwid, Józef Łoskoczyński (1857-1928)
Źródło: http://www.culture.pl/baza-sztuki-pelna-tresc/-/eo_event_asset_publisher/eAN5/content/cyprian-norwid (citing "Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona")File:Józef Łoskoczyński - Cyprian Norwid.jpg, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21967503

Najady rysunek Cypriana Kamila Norwida z 1846
Źródło: http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=7723&from=latest, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3393313

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY