Grant na tłumaczenia inskrypcji z cmentarza na Górze Zamkowej

W 2021 roku Muzeum Zagłębia w Będzinie otrzymało grant przyznany przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie na realizację zadania: „Cmentarz żydowski na Górze Zamkowej w Będzinie  – cenny zabytek wielokulturowej przeszłości miasta”. Celem projektu jest przedstawienie walorów kulturowych, jakie posiada cmentarz przy ulicy Podzamcze w Będzinie. W ramach projektu dr hab. Anna Michałowska – Mycielska, pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, historyk, hebraistka, podjęła się przetłumaczenia treści inskrypcji nagrobnych z cmentarza na język polski.

Powstaje też wystawa planszowa prezentująca historię i specyfikę cmentarza, która prezentowana będzie w Pałacu Mieroszewskich od stycznia do czerwca 2022 r. Wystawie towarzyszyć będą dwa wykłady: dr hab. Anny Michałowskiej – Mycielskiej - „Inskrypcje na cmentarzu żydowskim w Będzinie” i dra hab. Dariusza Rozmusa - „Motywy zdobnicze na nagrobkach z Góry Zamkowej”. Wykłady zaplanowano w Pałacu Mieroszewskich na 14.01.22. na godz. 10.00. (W związku z niepewną sytuacją epidemiczną termin wykładów może zostać zmieniony.)

Projekt stanowi formę upamiętnienia Żydów będzińskich, przez kilka wieków tworzących wielokulturową historię miasta.

Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do zwiedzania wystawy i udziału w wykładach.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY