Już w czerwcu nowa makieta zamku

Już w czerwcu nowa makieta zamku

Zamek będziński to przykład budownictwa obronnego z czasów Kazimierza Wielkiego. Zwarta bryła gotyckiej zabudowy podporządkowana była przede wszystkim funkcji obronnej. Trzon budowli stanowił wysoki stołp (tzw. wieża statecznej obrony) oraz wieża kwadratowa z przylegającym do niej budynkiem mieszkalnym, opasane dwoma murami obwodowymi. Od zachodu przylegało podzamcze. Zamek kilka razy przebudowano, m.in. w XIX w. wg projektu Franciszka Marii Lanci’ego. Tak naprawdę nie wiemy, jak dokładnie warownia wyglądała w średniowieczu. Czy miała  dachy kryte gontem? Drewniane hurdycje? Jak wyglądała zabudowa zamku dolnego, gdzie zachowały się tylko fundamenty wieży czworobocznej i wieży bramnej. Historycy nie są zgodni co do wielu kwestii, a najstarszy zachowany widok obiektu - weduta Mathiasa Gerunga - pochodzi dopiero z I poł. XVI w. 

Do tej pory, zwiedzając Zamek mogliśmy podziwiać model warowni wykonany kilka lat temu przez Jerzego Sragę, modelarza - amatora z Dąbrowy Górniczej. Nieco już wysłużona makieta zostanie niebawem zastąpiona nową „budowlą”, wykonaną przez tego samego modelarza. Autor, i tym razem, dołożył wszelkich starań, aby oddać wygląd obiektu w XIV wieku. Przy pracy korzystał z dostępnych planów i rycin, konsultował się z historykami. Pieczołowicie odtworzone zostały wszelkie szczegóły średniowiecznej architektury zamku. Niektórych zadziwi zapewne to, że wejście do zamku znajduje się na wysokości pierwszej kondygnacji, a stołp pierwotnie był znacznie wyższy. Nowy model wykonany został bardzo starannie. Praca nad nim zajęła 9 miesięcy. Mamy nadzieję, że naszym gościom również się spodoba, oddając niezwykły urok będzińskiej warowni. 

Makieta pomocna będzie w czasie zajęć muzealnych, przybliżając wygląd warowni  w XIV wieku.

 

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY