Reportaż z Muzeum, czyli wakacyjnych warsztatów ciąg dalszy

Reportaż z Muzeum, czyli wakacyjnych warsztatów ciąg dalszy

W drugi dzień warsztatów grupa dzieci uczestniczących w zajęciach wcieliła się w dziennikarzy, którzy  dostali bardzo ambitne zadanie – stworzenie relacji z wizyty w Muzeum.

W zamku dzieci oprowadzane przez przewodnika zapoznały się z wystawą historyczną i ekspozycją „Dawna broń”. Wszyscy ochoczo robili notatki i szkicowali  eksponaty, które miały zilustrować ich artykuł. Kolejne wystawy „W łużyckiej osadzie i średniowiecznym grodzie” oraz „W izbie zagłębiowskiej”  prezentowane w Pałacu Mieroszewskich spotkały się z niemniejszym zainteresowaniem naszych początkujących dziennikarzy. Padały pytania o przeznaczenie poszczególnych eksponatów, ich pochodzenie i wartość.  Na zajęciach w parku był jeszcze czas na to, aby dopracować całą relację – narysować najciekawsze eksponaty  albo któryś z obiektów Muzeum Zagłębia. Niektóre  z artykułów miały kilka stron, a najbardziej szczegółowa  zawierała nawet dokładny szkic zamka pistonowego, który jest elementem broni palnej. Najciekawsze prace nagrodzone zostały upominkami.


Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY