Kolejny etap remontu zamku zakończony

Kolejny etap remontu zamku zakończony


Zakończył się II etap prac remontowych obejmujących kolejny fragment muru będzińskiego zamku w ramach zadania pod nazwą „Wzmocnienie, renowacja i naprawa na zamku w Będzinie: wybrzuszonych fragmentów kamiennego lica obwodowego muru zewnętrznego zamku wraz z przyległymi przyporami od strony północno-wschodniej”.
20 lipca 2017 roku w obecności przedstawiciela Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dokonano komisyjnego odbioru robót budowlanych.

Prace prowadzone były od 30 maja bieżącego roku i obejmowały m.in. rozebranie uszkodzonego fragmentu muru, wykonanie warstwy mineralnej zaprawy wodoszczelnej, montaż stalowych kotew iniekcyjnych ze stali nierdzewnej, wykonanie żelbetowej ławy, odbudowę muru z zachowaniem historycznego wątku, renowację lica muru na zachowanych częściach wraz z przyporami. Wartość robót budowlanych II etapu wyniosła 104.453,36 zł.

Łącznie, w obu etapach zadania konserwatorsko – budowlanego, prace objęły około 15 metrów muru oraz trzy przypory od strony północno-wschodniej.


Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY