Budujemy Mirmiłowo - relacja z warsztatów

Budujemy Mirmiłowo - relacja z warsztatów

W dniu 26 lipca gościła u nas grupa dzieci z pobliskiego Antoniowa. Brały udział w zajęciach wakacyjnych: "Budujemy Mirmiłowo".

Rozpoczęły od zwiedzenia z przewodnikiem wystawy czasowej: "Kajko i Kokosz -
komiksowa archeologia", gdzie aktywnie uczestniczyły w ujawnianiu licznych powiązań pomiędzy treścią popularnego komiksu Janusza Christy a
substancją zabytkową ekspozycji, co było myślą przewodnią całego przedsięwzięcia. Następnie obejrzały prezentację komputerową na temat budowy i funkcji średniowiecznych grodów a także licznych prób ożywiania tej tradycji w dzisiejszych czasach. W części warsztatowej zajęć same
budowały własne wersje grodu księcia Mirmiła, jego żony Lubawy oraz dzielnych Kajka i Kokosza. Fantazji i kreatywności im nie zabrakło, dość powiedzieć, że każde Mirmiłowo było inne.

Zapraszamy kolejne grupy na nasze zajęcia, są jeszcze wolne terminy.
Należy tu podkreślić, że warsztaty są bezpłatne dzięki dotacji otrzymanej od Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Naukowego
Archeologów Polskich, który w ten sposób dba o promocję archeologii w regionie.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY