Zorganizowana przez Muzeum Zagłębia w Będzinie wystawa Subtelny powiew piękna, przypomni widzom o dawnym i nieodłącznym atrybucie kobiety, jakim był wachlarz.

Niegdyś kobiety (…) bez wachlarza nigdy nie były w drodze i na przechadzce, a nawet w domach zasłaniały się nim od słońca i chłodziły powiewaniem onego, kiedy były tańcem lub inną, jaką agitacją zmordowane (…).
W Pałacu Mieroszewskich zostanie wyeksponowane kilkadziesiąt wachlarzy począwszy od końca XVIII do połowy XX wieku. Dzięki uprzejmości Towarzystwa Naukowego Płockiego wydruki plansz z francuskiej Encyklopedii Sztuk i Rzemiosł z XVIII pod redakcją Denisa Diderota przybliżą odbiorcom skomplikowany proces wytwarzania wachlarzy. Zwiedzający też odkryją, obecnie zapomnianą „mowę wachlarzy”, czyli wykaz znaczeń ułożenia przez kobietę wachlarza. Taki sekretny język informował wybranka o zamiarach i uczuciach płci pięknej.
Na wystawie będzie można podziwiać wachlarze będące dziełami sztuki, jak i wachlarze reklamowe oraz sceniczne. Ciekawostką będzie prezentacja wachlarzy z autografami m.in. Heleny Modrzejewskiej, Ignacego Jana Paderewskiego, Stanisława Wyspiańskiego. Warto też zwrócić uwagę na eksponaty, o których niepowtarzalności decyduje przynależność do najwybitniejszych artystek polskiej sceny dramatycznej i operowej XIX i XX wieku.
Udostępnione naszym widzom piękne, nieodłączne atrybuty dam z minionych epok pochodzą ze zbiorów Muzeum Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie, Muzeum Okręgowego w Rzeszowie i Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.
Zapraszamy na wystawę od 28.09. do 1.12.2019 r. do .Pałacu Mieroszewskich Będzin ul. Gzichowska 15.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY