Wystawa, która zostanie zaprezentowana od 5 kwietnia do 17 maja wpisuje się jednocześnie w obchody 1050- lecia chrztu Państwa Polskiego, dotykając kwestii przenikania na nasze tereny idei chrześcijaństwa na sto lat przed oficjalnym chrztem księcia Mieszka.

Wielkie Morawy, pierwsze słowiańskie państwo w środkowej Europie, objęło swoimi wpływami także tereny południowej Polski.

W 863 roku Rościsław wielkomorawski poprosił Michała, ówczesnego cesarza bizantyńskiego o przysłanie misjonarzy władających językiem słowiańskim, by szerzyli w jego kraju nową wiarę w sposób dla wszystkich zrozumiały. Przybyli dwaj bracia Cyryl i Metody.

Szerzony przez nich a następnie przez ich uczniów kult głównie poprzez msze święte w rodzimym języku i za pomocą opracowanego przez Cyryla alfabetu – głagolicy, w którym drukowano pisma religijne, rozprzestrzenił się na południu Europy.

Już w okresie średniowiecza, w 1436 roku święci Cyryl i Metody zostali ogłoszeni patronami Królestwa Polskiego, w naszych czasach, w roku 1980 papież Jan Paweł II uznał ich za patronów Europy.

W podsumowaniu tej krótkiej informacji warto wspomnieć, że w czasach kiedy Cyryl i Metody nauczali na Morawach, na terenie dzisiejszego Będzina rozwijało się już osadnictwo. Badania archeologiczne grodu obronnego na Górze Zamkowej pozwoliły na ustalenie jego wyraźnych powiązań z południowym sąsiadem Wiślan – Państwem Wielkomorawskim.

Dział Archeologii - Aleksandra Rogaczewska

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY