W Podziemiach Będzińskich od najbliższego weekendu (od 14.03.15 r.) prezentowana będzie nowa wystawa czasowa: „Dni Solidarności. Porozumienia Sierpniowe 1980”.

Ekspozycję  poświęcono wydarzeniom, których 35 rocznica obchodzona jest w tym roku. Były to zawarte w sierpniu i wrześniu na Wybrzeżu oraz w ówczesnym województwie katowickim porozumienia między strajkującymi robotnikami a komunistycznymi władzami.Plansze wchodzące w skład wystawy pokazują narodziny opozycji w PRL, początki NSZZ „Solidarność”, przyczyny i przebieg sierpniowych strajków, proces formułowania 21 postulatów oraz skutki porozumień sierpniowych aż do momentu wprowadzenia stanu wojennego. Z wystawy można się dowiedzieć również o początkach Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Komitetu Obrony Więzionych i Prześladowanych za Przekonania, roli Jana Pawła II w tamtym okresie czy o kryzysie bydgoskim. Ekspozycja posiada bogate walory poznawcze i edukacyjne. Przedstawia wydarzenia, które są zaliczane do najważniejszych momentów w dziejach współczesnej Polski. Zapraszamy do zwiedzania nie tylko młodzież, dla której wystawa będzie znakomitym uzupełnieniem  lekcji  historii, ale także dorosłych, którzy będą mogli przypomnieć sobie w ten sposób tamten burzliwy okres.Wystawa została wypożyczona z Muzeum Historii Kielc.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY