Na ostatnim piętrze zamku będzińskiego można zwiedzać nową wystawę czasową pt. „Rzeź wołyńska”.

Ekspozycja dotyczy istotnego w historii Polski wydarzenia, jakim była rzeź wołyńska dokonana w czasie II wojny światowej. Zbrodni dokonali nacjonaliści ukraińscy przy pomocy miejscowej  ludności ukraińskiej, od lutego 1943 do lutego 1944 roku. Ofiarami mordów, których kulminacja nastąpiła w lecie 1943 roku, byli w głównej mierze Polacy, w mniejszym stopniu Rosjanie, Żydzi, Ormianie, Czesi i inne narodowości zamieszkujące Wołyń. W ramach rzezi wołyńskiej zginęło około 50 – 60 tys. Polaków.  W odwecie dokonanym przez Polaków zginęło 2 – 3 tysięcy Ukraińców.
Za pierwszy mord masowy rzezi wołyńskiej uznaje się zbrodnię popełnioną 9 marca 1943 roku. Miał on miejsce w miejscowości Parośla Pierwsza (gmina Antonówka, powiat sarneński). Zginęło tam 173 Polaków. Z kolei w nocy z 26 na 27 marca oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii podległe Iwanowi Łytwyńczukowi „Dubowemu” zabiły co najmniej 179 osób w Lipnikach, 23 kwietnia 1943 roku oddział UPA pod wodzą Łytwyńczuka zabił około 600 osób w Janowej Dolinie (gmina Bereźne, powiat kostopolski). To tylko kilka przykładów ukraińskich zbrodni dokonanych na Polakach w tamtym czasie.

Rzeź wołyńską uznaje się za jedną z najczarniejszych kart współczesnej historii Polski.

W czasach PRL-u wydarzenia te były przemilczane w oficjalnej historii i dopiero po 1989 roku możliwe było prowadzenie badań i otwarte poruszanie tematyki związanej z tą tragedią. Wystawa dotycząca tej problematyki to ciekawa lekcja historii, o której nie można zapomnieć omawiając współczesne dzieje Polski.

Wystawa dotycząca rzezi wołyńskiej została wypożyczona z Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila „Nila” Fieldorfa w Krakowie.

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY