Związał się z terenem Zagłębia już w czasie studiów w Krakowie, archeologii tej ziemi poświęcona była praca magisterska, którą obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim.


Od roku 1952 nadzorował proces odbudowy zamku będzińskiego, a w latach 1955 – 57 prowadził prace wykopaliskowe na obiekcie. Z racji swych zainteresowań, był doskonale przygotowany do prowadzenia badań archeologicznych w okolicach Będzina, czemu też poświęcił się w latach następnych.
Pozyskane w tamtych latach zabytki do dziś stanowią trzon zbiorów Działu Archeologii Muzeum Zagłębia w Będzinie. Po ponad dziesięciu latach od wyjazdu Włodzimierza Błaszczyka z naszego miasta, ujrzała światło dzienne obszerna pozycja monograficzna: „Będzin przez wieki”, w której zawarł podsumowanie badań na naszym terenie.
Wystawa poświęcona Włodzimierzowi Błaszczykowi będzie eksponowana w Zamku we wrześniu i październiku.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy!

 

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY