Muzeum Zagłębia w Będzinie  zaprasza na nową wystawę, którą od 1 kwietnia zobaczyć można w  będzińskim zamku.

Wystawa składa się z dwóch części: pierwsza to prezentacja dokumentów, którymi dysponuje Archiwum w Katowicach - od najstarszych (z okresu panowania Piastów opolskich) po współczesne z przełomu XX/XXI wieku, które dla większej wyrazistości zostały ukazane na tle wybranych wydarzeń z historii Górnego Śląska. Druga część ekspozycji ma charakter "ścieżki dydaktycznej" i ma zapoznać  odbiorcę z klasycznym obiegiem dokumentu od wystawcy do archiwum oraz sposobami i ograniczeniami współczesnych metod archiwizowania. Ekspozycja pochodzi ze zbiorów Archiwum Państwowego w Katowicach a jej autorami są Tomasz Hajewski i Mirosław Węcki. Wystawa powstała z okazji 75-lecia katowickiego Archiwum.
Serdecznie zapraszamy

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY