VI Jarmark Rzemiosła i Rękodzieła

VI Jarmark Rzemiosła i Rękodzieła

VI Jarmark Rzemiosła i Rękodzieła

Muzeum Zagłębia w Będzinie zaprasza rzemieślników, rękodzielników, twórców ludowych, artystów plastyków oraz producentów naturalnych produktów spożywczych do zaprezentowania swoich wyrobów w czasie „VI Jarmarku Rzemiosła i Rękodzieła”.

Impreza ta odbędzie się w parku przy Pałacu Mieroszewskich w Będzinie – siedzibie Muzeum Zagłębia w niedzielę 29 czerwca 2014 r. w godzinach od 1100 do 2000.
Prezentacja wyrobów rękodzieła artystycznego i ludowego, rzemiosła oraz produktów spożywczych wyrabianych metodami tradycyjnymi będzie połączona z ich sprzedażą. W czasie trwania imprezy wśród wystawców zostanie ogłoszony konkurs „O złoty cyganek”. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Regulaminie „VI Jarmarku Rzemiosła i Rękodzieła” oraz formularzach zgłoszeniowych dostępnych na stronie internetowej Muzeum Zagłębia w Będzinie.

REGULAMIN UDZIAŁU W VI JARMARKU RZEMIOSŁA I RĘKODZIEŁA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (producenci wyrobów spożywczych, punkty gastronomiczno - handlowe)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (rzemieślnicy, rękodzielnicy, twórcy ludowi, organizacje pozarządowe)


 

 

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY